Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Klik hier voor meer informatie. 

publicatieplicht-stichting-taxus-taxi