29 september 2020

Stichting Taxus Taxi zamelt in totaal +- 3.727 chemotherapieën in!

Stichting Taxus Taxi zamelt in totaal +- 3.727 chemotherapieën in!

Stichting Taxus Taxi zamelt in totaal +- 3.727 chemotherapieën in!

Dit jaar heeft onze stichting in samenwerking met vele taxusdonateurs en partners een totale hoeveelheid van 410.000 kilo taxussnoeisel ingezameld, voor de ‘strijd tegen kanker’. De hele zomer zijn wij actief geweest in Brabant, Gelderland en Noord-Limburg om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Hiermee hebben wij een grote hoeveelheid basisgrondstof voor kanker remmende medicijnen gerealiseerd. Het enthousiasme voor onze taxusinzameling heeft er wederom voor gezorgd dat we een fantastisch eindresultaat hebben behaald. Onze dank is groot!

Spannend tot het eind
Het was nog even heel spannend of de doelstelling van 425.000 kilo taxussnoeisel dit jaar behaald zou worden. Aan het enthousiasme heeft het niet gelegen!
De droogte, tijdens de start van het seizoen, heeft ervoor gezorgd dat de groei van de taxushaag achterbleef. Hoewel een groot deel van alle donateurs ook dit jaar weer heeft deelgenomen was de opbrengt per adres minder. Desalniettemin zijn wij trots op het resultaat!  Elk jaar wordt weer heel nauwkeurig bepaald in welk gebied wij de ophaalservice kunnen aanbieden, om zo dicht mogelijk bij de gestelde doelstelling te komen. Vanwege de weersomstandigheden blijft het lastig om exact te bepalen hoe groot dat precies moet zijn.

Taxusinzameling 2021
In 2021 zetten wij ons werk weer voort om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Enkele maanden in het jaar is de basisgrondstof voor kanker remmende medicijnen aanwezig in de taxusnaaldjes. Houdt uw mailbox, voor onze exacte start,- en einddatum in 2021, goed in de gaten of volg ons via sociale media.

Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw bijdrage in de ‘strijd tegen kanker’ en hopen u volgend jaar weer terug te zien.

‘Samen in strijd tegen kanker’ dat is ons motto!