15 mei 2019

Heb ik herroepingsrecht op de gemaakte afspraak?

Op de door ons aangeboden dienst is het recht van herroeping, zoals omschreven in artikel 8 en 9 van de algemene voorwaarden niet van toepassing. Wel van toepassing is artikel 10, wat overigens niet betekent dat uw afspraak niet geannuleerd kan worden. U kunt uw afspraak annuleren, zolang wij nog niet bij u zijn langsgekomen om het taxussnoeisel op te halen. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het modelformulier voor herroeping, dat u terugvind als bijlage 1 in onze algemene voorwaarden.