8 juni 2017

Waar moet ik mijn taxussnoeisel neerzetten als ik niet thuis ben?

U kunt het beschouwen, zoals u normaal uw container leeg laat maken of uw vuilniszakken op laat halen. Zet uw taxussnoeisel op een bereikbare plaats neer. Zo kan onze chauffeur het te allen tijde bij u ophalen.