8 juni 2017

Wat is broei van taxussnoeisel?

Broei wordt veroorzaakt door het vocht in het taxussnoeisel. Vanaf het moment dat u de haag gesnoeid heeft zal het vocht uit het taxussnoeisel proberen te ontsnappen. Wanneer u het taxussnoeisel bewaard op een plek waar het vocht niet kan verdampen, zal dit zich omzetten in warmte. De hitte die er ontstaat wordt broei genoemd. Bij het ontstaan van broei begint ook het taxussnoeisel te bederven. Om dit te voorkomen moet u het taxussnoeisel zoveel als mogelijk los gestort bewaren. Zo krijgt het vocht de kans te verdampen en kan broei worden voorkomen.

Een goed middel om het taxussnoeisel te bewaren is middels de gratis Taxus Taxi Tas. Door deze los en luchtig met taxus af te vullen bent u een groot deel van het ‘broei gevaar’ voor. De Taxus Taxi Tas kunt u afhalen op een van onze uitgiftepunten.